5602 (อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสูงกว่า 90°C)

Brand:

  • Notifier
ขอใบเสนอราคา

Model : 5602

Mechanical Heat Detectors

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบ Conventional Initiating Devices

  • ตรวจจับความร้อนได้ทั้ง Fixed-temperature และ rate-of-rise
  • Fixed-temperature ตรวจจับอุณหภูมิคงที่สูงกว่า 194°F (90°C)
  • Rate-of-rise ตรวจจับอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 15°F (8.3°C) / นาที


Download Datasheet

Categories: ,

Model : 5602

Mechanical Heat Detectors

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบ Conventional Initiating Devices

  • ตรวจจับความร้อนได้ทั้ง Fixed-temperature และ rate-of-rise
  • Fixed-temperature ตรวจจับอุณหภูมิคงที่สูงกว่า 194°F (90°C)
  • Rate-of-rise ตรวจจับอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 15°F (8.3°C) / นาที


Download Datasheet