S-SSP3115C 5KVA48 (อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด ไฮบริด)

Brand:

  • Sefco
ขอใบเสนอราคา

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวม Pure Sine Wave

       (ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT ในตัว)

 

คุณสมบัติ

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเวอร์เตอร์มีแรงดัน d/c ที่ถูกต้องสำหรับระบบเรือหรือยานพาหนะของคุณคือ 24 V

2) ติดตั้งให้ใกล้แบตเตอรี่มากที่สุด สาย d/c ยิ่งสั้นยิ่งดี

แรงดันตกที่สายยาวจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง

3) ห้ามกลับสาย! ต่อสายสีแดงเข้ากับขั้วบวก และสายสีดำเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ ในกรณีที่เกิดการกลับขั้ว ตัวเครื่องอาจถูกทำลายโดยสิ้นเชิง

4) ใช้อินเวอร์เตอร์เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศดี ไม่โดนแสงแดดโดยตรงหรือแหล่งความร้อน ห่างจากน้ำ ความชื้น น้ำมันหรือจาระบี ห่างจากสารไวไฟสูง ให้พ้นมือเด็ก

5) แรงดันไฟขาออกของเครื่องนี้จะต้องไม่อยู่บนระบบ AC ของคุณในเวลาเดียวกับแหล่งจ่าย a/c อื่นๆ เช่น สายไฟหลักภายนอก 230/110V หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานภายนอกทั้งหมดต้องผ่าน Solar Inverter

6) เปิด Solar Inverter ก่อนเสมอ ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ

7) ภายใต้กฎหมายไฟฟ้าใหม่ เฉพาะช่างไฟฟ้ามืออาชีพเท่านั้นที่ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าใจคำแนะนำในการติดตั้งอย่างครบถ้วนก่อนที่จะทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

 

 

Download Spec

อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด ไฮบริด
Categories: ,

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวม Pure Sine Wave

       (ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT ในตัว)

 

คุณสมบัติ

1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเวอร์เตอร์มีแรงดัน d/c ที่ถูกต้องสำหรับระบบเรือหรือยานพาหนะของคุณคือ 24 V

2) ติดตั้งให้ใกล้แบตเตอรี่มากที่สุด สาย d/c ยิ่งสั้นยิ่งดี

แรงดันตกที่สายยาวจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง

3) ห้ามกลับสาย! ต่อสายสีแดงเข้ากับขั้วบวก และสายสีดำเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ ในกรณีที่เกิดการกลับขั้ว ตัวเครื่องอาจถูกทำลายโดยสิ้นเชิง

4) ใช้อินเวอร์เตอร์เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศดี ไม่โดนแสงแดดโดยตรงหรือแหล่งความร้อน ห่างจากน้ำ ความชื้น น้ำมันหรือจาระบี ห่างจากสารไวไฟสูง ให้พ้นมือเด็ก

5) แรงดันไฟขาออกของเครื่องนี้จะต้องไม่อยู่บนระบบ AC ของคุณในเวลาเดียวกับแหล่งจ่าย a/c อื่นๆ เช่น สายไฟหลักภายนอก 230/110V หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานภายนอกทั้งหมดต้องผ่าน Solar Inverter

6) เปิด Solar Inverter ก่อนเสมอ ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ

7) ภายใต้กฎหมายไฟฟ้าใหม่ เฉพาะช่างไฟฟ้ามืออาชีพเท่านั้นที่ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าใจคำแนะนำในการติดตั้งอย่างครบถ้วนก่อนที่จะทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

 

 

Download Spec

อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด ไฮบริด