5603 (อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสูงกว่า 57°C)

Brand:

  • Notifier
ขอใบเสนอราคา

Model : 5603

Mechanical Heat Detectors Fixed-Temperature

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบ Conventional Initiating Devices

  • Fixed-temperature ตรวจจับอุณหภูมิคงที่สูงกว่า 135°F (57°C)


Download Datasheet

Categories: ,

Model : 5603

Mechanical Heat Detectors Fixed-Temperature

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบ Conventional Initiating Devices

  • Fixed-temperature ตรวจจับอุณหภูมิคงที่สูงกว่า 135°F (57°C)


Download Datasheet