4P PV ATS 125A

Brand:

  • Sefco
ขอใบเสนอราคา

Automatic Transfer Switch (ATS) สวิทช์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าโซล่าเซลล์กับไฟบ้านแบบอัตโนมัติ

 

FEATURE

  1. ทำงานทดแทนโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง
  2. การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่งว่ามีการสูญเสียเฟสและแรงดันที่ผิดปกติหรือไม่ และจะแสดงสถานนะการทำงานในแรงดันไฟฟ้าปกติ
  3. มีชุดสำหรับการต่อเอาต์พุตสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อเปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟ
  4. สามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายได้เองอัตโนมัติหากแหล่งจ่ายไฟที่ต่ออยู่ขัดข้อง เช่น ไฟดับ

 

Download Datasheet

 

 

Categories: ,

Automatic Transfer Switch (ATS) สวิทช์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าโซล่าเซลล์กับไฟบ้านแบบอัตโนมัติ

 

FEATURE

  1. ทำงานทดแทนโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง
  2. การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่งว่ามีการสูญเสียเฟสและแรงดันที่ผิดปกติหรือไม่ และจะแสดงสถานนะการทำงานในแรงดันไฟฟ้าปกติ
  3. มีชุดสำหรับการต่อเอาต์พุตสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อเปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟ
  4. สามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายได้เองอัตโนมัติหากแหล่งจ่ายไฟที่ต่ออยู่ขัดข้อง เช่น ไฟดับ

 

Download Datasheet